ข่าวสาร

2023-05-30

ผลการสำรวจมุมมองของ CIO, ผู้จัดการพอร์ตการลงทุน และผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทั่วโลกราว 300 คน พบว่า นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยที่ 5.9%

EquitiesFirst ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้สินเชื่อแบบมีตราสารทุนค้ำประกัน เปิดเผยรายงานสำคัญร่วมกับทาง Institutional Investor ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ด้าน B2B ในวาระครบรอบ 20 ปี ในฐานะผู้บุกเบิกเงินทุนก้าวหน้า (progressive capital)

ข้อมูลเพิ่มเติม